İnternete Bağlı Ev Sayısı 2020'de 9.7 Milyara Ulaşacak

Artan kentleşme, şehir belediye başkanları üzerinde, çevresel sürdürülebilirlik bakımından sınırlı kaynakların istikrarlı bir şekilde dengelenmesi konusunda beklenmedik bir baskı yaratıyor. Gartner Inc., 2015 itibarıyla akıllı kentlerin 1.1 milyar bağlantıya sahip olacağını, bu rakamın 2020’de 9.7 milyara çıkacağını tahmin ediyor.

Yatırım ve hizmet fırsatlarındankaynaklı olarak, akıllı evler ve ticari amaçlı binalar, 2015’te toplam bağlantısayısının yüzde 45’ini oluştururken, bu oranın 2020’de yüzde 81’e ulaşacağıbelirtiliyor. 
Gartner’da Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Bettine Tratz-Ryan,“Akıllı kentler teknoloji ve hizmet tedarikçileri (THT’ler) için büyükfırsatlar sunuyor, ancak tedarikçilerin, ürün ve hizmetlerini şimdidenplanlamaya, ihtiyaçlarla ilişkilendirmeye ve konumlandırmaya başlamalarıgerekiyor” açıklamasında bulunuyor. Gartner, akıllı bir şehri, çok sayıdasektörün, sektör-bazlı bilgilerin ve işletim teknolojileri sistemleriylepaylaşılan gerçek-zamanlı ve bağlamsal bilginin, sürdürülebilir çıktılar eldeedebilmek için işbirliği yaptığı, kentleşmiş bir alan olarak tanımlıyor.